Tájékoztató a Káli-medence településeinek szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztító-telep építése beruházásának jelenlegi állásáról

Ismeretes, hogy az 5 község szennyvízcsatornázás megvalósítására irányuló támogatási pályázatát, megvalósíthatósági tanulmányát két projektre bontva volt célszerű elkészíteni, a Közreműködő Szervezethez (KDRFÜ) benyújtani, hogy a támogatási pályázat elkészítéséhez kiadott útmutató alapján az elérhető maximális, 85%-os támogatás elnyerhető legyen, mivel az egy projektre adható támogatás összegét 500 millió Ft összegben maximálták. Egy kattintás ide a folytatáshoz….