Tájékoztató a Káli-medence településeinek szennyvízcsatornázása, szennyvíztisztító-telep építése beruházásának jelenlegi állásáról

A munkaterület átvételét követően a községekben a szennyvízcsatornázás kivitelezési munkáit végző Horváth-ép Kft. az előre meghatározott ütemterv szerint végezte feladatait a szennyvízcsatorna házi bekötések és szennyvíz gyűjtő gerincvezetékek építése során. Az érintett ingatlantulajdonosokkal történő személyes kapcsolatfelvétel eredményeként az egyes ingatlanokról történő szennyvízkivezetés helyének meghatározása során minden esetben megfelelő egyeztetés eredményeként a kívánt és műszakilag lehetséges helyekre kerültek a házi tisztítóidomok, illetve szennyvízkivezetések.
Ezen egyeztetések eredményeként kisebb változtatási igények alakultak ki, mivel a korábbi években végzett tervezés során a bekötések pontos helye nem minden esetben volt meghatározható, illetve az elmúlt 6-8 esztendőben is történhettek változások az egyes ingatlanok területein belül. A kivitelezés során mind a lakossággal, mind az önkormányzatokkal megfelelő kapcsolat alakult ki, és ennek tudható be, hogy szinte panaszok, viták nélkül történhetett ez ideig a legnagyobb földmunkával, költséggel járó közműépítési munka.

Kivitelező az egyes területeken (keskeny utcák, nehezen megközelíthető ingatlanok) a helyi ingatlantulajdonosokkal történt személyes egyeztetés szerinti módon biztosította a közlekedést a téli időszakban is. A munkavégzés 2010. december 20-tól 2011. január első hetéig előre bejelentett módon szünetelt, ezen kívüli időszakban az időjárás, illetve a csapadék mennyiségének függvényében lehetőség szerint végezte feladatait. Természetesen ezt a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően tette a műanyag csővezetékek szerelésére, vezetéképítésre vonatkozó előírások betartásával a minőség biztosítása feltételeinek szem előtt tartásával. Az utak, közterületek ideiglenes helyreállítása a csőfektetést követően kellő gyorsasággal megtörtént, és ezzel is minimálisra csökkentve a baleseti veszélyeket. A közlekedés biztonságának további javítása érdekében egyes helyeken tartósan 30km/óra sebességkorlátozást vezettünk be a Közlekedési Hatóság, illetve útkezelő közreműködésével.
Az egyes települések belterületén természetesen nem csak a gravitációs gyűjtő- és házi bekötő vezetékek építését, hanem a velük azonos nyomvonalon tervezett szennyvíz-nyomóvezetékek fektetését is végezték.
Az elmúlt év november 24-én a Közreműködő Szervezet (a támogatási pályázat elbíráló Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési ügynökség) helyszíni ellenőrzést végzett a településeken történő kivitelezés részletes megtekintésével, megállapítása szerint a kivitelezési munka a vonatkozó előírásoknak, támogatási pályázatban, támogatási szerződésben szereplő módon történt. Ennek során a beruházó önkormányzatok és közreműködők részéről bejelentésre került, hogy – műszaki szükségességből – kisebb módosítások történtek, melyek az ellenőrzés időpontjáig engedélymódosítást még nem igényeltek. Ennek alapján fentieket a helyszínen is megismerték és a szemle jegyzőkönyvekben kérték ezen eltérések jegyzékben történő ismertetését, bejelentését, mely változás-bejelentés a kért időpontra megtörtént.
A kivitelezési munka előrehaladtával ésszerűbb műszaki megoldás megvalósítása is lehetségessé vált, ezek azonban már engedélymódosítást igénylőek, ezért ezen területekre vonatkozóan létesítési engedély módosítási kérelem benyújtására került sor. Ilyen pl. Monoszlón a MO-3 jelű átemelő elhagyása és a helyi vízfolyás mentén történő gravitációs kivezetés a Fő utca irányába vagy pl. szolgalmi jog bejegyzés területi igényeinek csökkentése érdekében Mindszentkálla, Szentbékkálla és Monoszló községeknél a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei vezetésével sikerült megállapodni összességében mintegy 600 m szakaszon a közút padkájában történő vezetéképítésre.
Ezek az útszakaszok a települések belterületéhez közvetlenül kapcsolódó, már nem lakott külterületi szakaszokon helyezkednek el. A létesítési engedély módosítási kérelemben még lényegesnek nevezhető a Szentbékkálla-Köveskál közötti külterületre épülő nyomóvezeték nyomvonalának lehetséges módosítása, mellyel a Szentbékkállán létesülő, két község szennyvízmennyiségét továbbító szennyvízátemelőbe (Sz-1 jelű) telepítendő szivattyúk teljesítményigényének, emelőmagasságának (így villamos energia igényének, fogyasztásának) csökkentése, ami az üzemeltetési költségek csökkentését eredményezi.

A csatornaépítési kivitelezési munka állása településenként (2011. március):

Köveskál  Monoszló  Balatonhenye  Mindszentkálla  Szentbékkálla
Gravitációs gerinc/ gyűjtővezeték 71% 57% 40% 56% 47%
Házi bekötő csatornák 81% 77% 46% 54% 49%

A szennyvízátemelők építési munkája befejeződött, Balatonhenye BH-1 jelű, illetve Köveskálon a szennyvíztisztító telepnél létesülő K-1 jelu szennyvízátemelő kivételével. Ez utóbbi a szennyvíztisztító-telep kerítésén belül helyezkedik el, melynek építésével célszerű megvárni a szennyvíztisztító telep nagy gépi földmunkát és szállítási igényt jelentő szerkezetépítési munkáinak befejezését.

Megkezdődött a szennyvíz-átemelők és szennyvíztisztító-telep villamos energia ellátásának kiépítése és a szennyvíztisztító-telephez vezető út építése, melyhez fakitermelés engedélyezése és elvégzése volt szükséges.

Letölthető ütemtervek:

A Köveskálon létesülő szennyvíztisztító-telep tényleges építési munkái a közeli napokban kezdődtek meg, az előkészítési időszak a vártnál több időt vett igénybe. A kivitelező Colas-Alterra Zrt. a munkaterületet szintén átvette 2010 júliusában, azonban jelezte, hogy a tisztító-telep építési munkáinak végzését csak a jóváhagyott kiviteli tervek birtokában kívánja végezni és csak a bejáró úton és a kapcsolódó közművek területén lát lehetőséget munkavégzésre.
A Kivitelezővel több egyeztetés, kooperációs tárgyalás történt, az általa bemutatott kiviteli előtervet megfelelő üzemeltetési tapasztalattal rendelkező szakértővel is felülvizsgáltattuk az engedélyezési terv készítése óta ismertté vált, korszerűbb megoldások, igények ismeretében.
A szennyvíztisztító-telep területén a téli időszakban a nagyobb mennyiségű csapadék, illetve talajvíz ismeretében Kivitelező az alapozási és szerkezetépítési munkavégzést kockázatosnak tartotta, így ennek ismeretében jött létre a szerződésmódosítás, melyben a befejezési határidő változtatásra került, 3 hónappal későbbi időpontra (2011. november 2.) vállalta a befejezést. A kivitelezési munkák előreláthatólag ezen határidő előtt befejeződnek, azonban a szennyvíztisztító-telepre szennyvizet várhatóan 2011. októbere előtt nem lehet vezetni, tehát a településeken lévő ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózatra való végleges rákötése, illetve szennyvíz átvétele ezen időpontnak megfelelően történhet. Az egyes ingatlantulajdonosok részéről a fenti időpontra való felkészülés a célszerű.
Amennyiben az építési, kivitelezési munkák üteme, előrehaladása alapján lehetővé válik korábbi befejezés, annak időpontjáról, a rákötések elvégezhetőségéről rendszeres tájékoztatást adunk, hogy megfelelő szennyvíz-mennyiség álljon rendelkezésre a tisztító-telep működésének beindításához, a próbaüzem elvégzéséhez.

Fotódokumentációk:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .